Flower Dye Absorbable

Green flower dye 8304

9.751,411.40

Flower Dye Absorbable

Fire red flower dye 8308

14.101,957.90

Flower Dye Absorbable

Erika flower dye 8306

14.101,957.90

Flower Dye Absorbable

Dark red flower dye 8307

15.452,153.65

Flower Dye Absorbable

Dark blue flower dye 8312

16.102,388.15

Flower Dye Absorbable

Champagne flower dye 8301

9.751,086.55

Flower Dye Absorbable

Brown flower dye 8314

17.402,388.15

Flower Dye Absorbable

Black flower dye 8315

17.402,388.15

Flower Dye Absorbable

Yellow flower dye 8300

9.751,086.55